Karakterizasyon laboratuvarı, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün partikül malzemeler çalışma grubunun en önemli laboratuvarlarından biridir. Bu laboratuvarda metalik, seramik ve kompozit esaslı her türlü tozun yanı sıra, şekillendirilmiş ve sinterlenmiş malzemelerin de karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Şu anda bu laboratuvarlarda her türlü partikül malzemenin boyut dağılımı için (20 nm – 2000 μm aralığında) lazer partikül boyut ölçüm cihazı, partikül ve bulk malzemelerin gerçek yoğunluğunu (true density), yüzey alanı (BET) ölçmek için He gaz piknometresi, fiziksel ve kimyasal soğurma ölçümleri için autosorb cihazı, yine partikül malzemelerin yığma yoğunlukları (tap density) ölçmek için yığma yoğunluğu ölçüm cihazı ve gerek partikül boyut ölçümü için, gerekse homojen bir partikül boyutuna sahip toz karışımlarını hazırlamak için numune örnekleme cihazı, ayrıca partikül ve sinterlenmiş malzemelerin mikroskobik yapılarını incelemek için görüntü analiz sistemiyle beraber 1000x büyütmeye çıkabilen bir optik metal mikroskobu ve özellikle sinterlenmiş ürünlerin mikrosertlik ölçümlerinin yapıldığı bir adet 2 kg maksimum yükle çalışabilen bir mikrosertlik ölçüm cihazı bulunmaktadır. Yine, aynı laboratuvarda İSTKA/2012/BİL/28 projesi çerçevesinde satın alınan Homojenizatör, Zeta Potansiyel ve Partikül Boyut Ölçüm Cihazı, Stereo Mikroskop ve Elek Seti bulunmaktadır. Homojenizatör cihazı ile topaklanma (aglomerasyon) eğilimleri olan tozların topaklarının açılması sağlanır.  

Zeta Potansiyel ve bununla bütünleşik Partikül Boyut Ölçüm cihazını kullanarak asidik (pH < 7) ve bazik (pH > 7) çözelti ortamlarında titrasyon sağlanarak partiküllerin boyutları ve boyut dağılımları ölçülmektedir. En uygun isoelektrik koşulları sağlanan en uygun pH değerleri için gerçekleştirilen bu ölçümler aynı zamanda deney ortamında bulunan partiküllerin en uygun asılı (suspension) koşullarını da belirlemektedir.  

Stereo mikroskop ile herhangi bir şekilde numune hazırlama işlemi gerekmeden, her türlü toz ve bünye (bulk) numuneyi 100 büyütmeye kadar net olarak görüntülemek mümkündür. Stereo mikroskop özellikle metalografik olarak hazırlanması son derece zor olan toz numunelerin hemen ve rahatça görüntülenmesi ve bu sayede makroyapıların görüntülenmesi için mükemmel bir cihazdır.

Cihazlar

Malvern Mastersizer 2000 Tane Boyutu Ölçüm Cihazı

NANO-Flex Nano Partikül Ölçüm Cihazı & Stabino Partikül Yük Ölçüm Cihazı

Quantachrome AUTOSORB-1 Series BET (Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı)

Optik Mikroskop

Stereo Mikroskop

Quantachrome Dual Autotap Yerleşmiş Tozun Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Bandelin Sonoplus Ultrasonik Homojenizatör HD 2200

Restch Titreşimli Elek (Küçük boy)

Bandelin Ultrasonik Banyo

Arşimet Yoğunluk Ölcüm Cihazı/Hassas Terazi