Yeni bir malzeme üretirken en önemli aşamalardan birisi de çeşitli metotlarla pekiştirilmiş olan malzemelerin sinterlenmesidir. Özellikle metallerin çok kolay oksitlenmesi nedeniyle bu tür malzemelerin sinterlenmesi için özel atmosfer koşullarına sahip fırınların ve cihazların kullanılması gerekmektedir. Bu laboratuvarda azot, argon ve hidrojen atmosferlerinde ve vakum altında 1800 °C’ ye kadar sinterleme işleminin yapılabildiği bir gazaltı yüksek sıcaklık fırını, 1600 °C’ye kadar yine aynı gazaltı şartlarında sinterleme yapılabilen yüksek sıcaklık tüp fırını ve kontrollü atmosferde bağlayıcı gidermek için 1300 °C’lik tüp fırın ve yine yukarıdaki atmosfer şartlarında hem her türlü malzemenin artan sıcaklıkla ısıl genleşme katsayısının değişimini veren hem de aynı zamanda bir fırın olarak sinterleme işlemi yapılabilen, bunun yanında malzemenin hangi sıcaklıkta yumuşamaya başladığının tespit edilebildiği, 1700 °C’ye çıkabilen yüksek sıcaklık dilatometresi bulunmaktadır. Yine gaz altı koşullarda ve normal atmosfer koşullarında 1500 °C’ye kadar ölçüm yapabilen DSC, DTA-TG cihazı bu laboratuvarda konuşlandırılmıştır. Bu laboratuvardaki cihazların kullandığı gazlar için uluslararası güvenlik normları göz önünde bulundurularak, laboratuvarların bulunduğu binanın dışına bir gaz odası ve gaz dağıtım sistemi kurulmuştur. Bu sistemin güvenilirliği ve gaz akışı sürekli gaz dedektörleri ve manometre sistemleri ile kontrol edilmektedir. Mevcut olan cihazlarla bilimsel çalışmaların yanı sıra endüstriye de hizmet verilmekte, böylece üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek yönündeki çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

Cihazlar

Linn Yüksek Sıcaklık Fırını

Yüksek Sıcaklık Dilatometresi (UNITHERM™ 1161V )

TA Instruments SDT-Q600 Simultaneous TGA / DSC

Protherm™ Tüp Fırın