Termoplastik polimerlerin ve termoplastik matrisli kompozitlerin üretimi sonrasındaki en önemli aşamalardan birisi de karakterizasyondur. Geliştirilmekte olduğumuz polimer karakterizasyon laboratuvarımızda, polimer karakterizasyonunda büyük önem teşkil eden erime akışı ölçüm cihazıyla, üretilen veya geliştirilen polimer numunelerinin sıcaklık ve yük gibi parametrelere bağlı olarak, belirli bir süre içerisindeki akış miktarı belirlenebilmektedir.

Cihazlar

Mikrosertlik Ölçüm Cihazı (Shimadzu)