Bu laboratuvarda özellikle toz metalurjisi yöntemleri kullanılarak metalik, seramik ve kompozit esaslı tozlardan yola çıkılarak mikro ve nano boyutlu yeni toz malzemelerin elde edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla, her türlü karıştırma ve öğütme işlemleri için çeşitli modern ve etkin öğütme ortamları ve cihazları mevcuttur.

Buradaki çalışmalarda temel prensip olarak mekanik alaşımlama – mekanokimyasal sentezleme ve çeşitli öğütme prosesleri yardımıyla özellikle nanoyapılı ve nanoboyutlu yeni partikül alaşımları ve bileşikleri geliştirilmektedir. Bu laboratuvara gerek mekanik alaşımlama gerekse diğer öğütme çalışmaları için son yıllarda çok önemli cihazlar alınmış ve hali hazırda geleceğe yönelik çalışma planları yapılmaktadır. Şu anda mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal sentezleme için 3 adet çift hazneli Spex öğütücü, 2 adet gezegen tipi değirmen, 3 adet atritör, yine büyük parçaların kırılması için çeneli kırıcı ve titreşimli değirmen ve bunlarda öğütme işlemi için de çelik, WC, alümina, müllit, zirkonya ve yitriya stabilize zirkonya öğütücü ortamları ve kapları bulunmaktadır. Yeni satın alınan Spex marka kriyojenik ortamda öğütme cihazı ile geleneksel yöntemlerle küçük boyutlara indirilmesi mümkün olmayan sünek malzemelerin sıvı azot ortamında öğütülmesi ile nanoyapılı kompozitlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler ile sentezlenmiş partikül malzemelerin şekillendirilmesi için uygun besleyici stoğu (feedstock) belirlenerek yapılan seramik enjeksiyon kalıplama (CIM) ve metal enjeksiyon kalıplama (MIM) cihazları kullanılmaktadır. Buna ek olarak, üretilen partikül esaslı malzemelerin kontrollü granülizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan sprey kurutma cihazı bulunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda partikül ve bulk numunelerin karakterizasyonunda hayati önem taşıyan metalografi çalışmaları için de numune kesme, bakalite alma ve otomatik olarak çalışan parlatma cihazlarından oluşan bir metalografi laboratuvar odası kurulmuştur. Şekillendirilmiş partikül esaslı numunelerin yapısındaki bağlayıcı ve benzer bileşiklerin uzaklaştırılması için bağlayıcı giderme fırını da çeker ocak havalandırma sisteminin içerisine entegre edilmiş durumdadır.  Bu laboratuvarda seramik malzemelere yönelik her türlü masse çamuru hazırlama ve çamur özelliklerini ölçmeye yönelik karıştırıcı, viskozimetre, pH metre ve klasik olarak boyut dağılımını belirlemede kullanılan elek sistemleri de bulunmaktadır.

Cihazlar

Püskürtmeli kurutucu

Otomatik Parlatma Cihazı

Manuel Parlatma Cihazı

Bakalite Alma Cihazı

Kaba Kesme Cihazı

Hassas Kesme Cihazı

Glove Box (2 Adet)

Mixer Mill (Spex) 4 Adet

Değirmen (Fritch)

Değirmen (Çukurova)

Dikey Atritör (Reeves)

Kuru Karıştırıcı (Willy)

Dikey Atritör (H-Trieb)