MERVE KÜÇÜKFonksiyonel tekstiller geliştirmek amacıyla metal oksit nanoyapıların sentezlenmesi ve kumaşlara uygulanmasıDoktora
Synthesis of metal oxide nanostructures and application to fabric surfaces towards development of functional textiles
OZAN YILMAZMekanik alaşımlama yöntemiyle üretilmiş volfram esaslı kompozitlerin karakterizasyon çalışmaları ve gama radyasyon davranışlarının incelenmesiDoktora
Characterization investigations of mechanically alloyed tungsten based composites and their behaviours via gamma radiation
HATİCE TURGUTGeçiş metali katkılı atık zirkonya esaslı toz karışımlarından sinter seramik malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Development and characterization of sintered ceramic materials from waste zirconia based powder mixtures with transition metal additives
CEREN ERGÜNEŞNikel ve kobalt katkılı seydişehir alümina tozlarından sinter seramik esaslı malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyon çalışmalarıYüksek Lisans
Development of sintered ceramic based materials from seydi̇şehi̇r alumina powders with nickel and cobalt additives and pertinent characterization investigations
EZGİ BURCU ERDOĞANNiyobyum borür katkılı Al5Si hibrit tozların ve kompozitlerin mekanik alaşımlama ve basınçsız sinterleme yöntemleriyle geliştirilmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Developing and characterization of niobium boride reinforced Al5Si hybride powders and composites with mechanical alloying and pressureless sintering methods
DİDEM OVALIMicrostructural and physical characterization of mechanically alloyed W-1 wt% Ni-x WB (x=0.5, 1.0, 2.0, 4.0) and W-1 wt% Ni-2 wt% WB-y La2O3 (y=0.5, 1) powders and sintered compositesYüksek Lisans
Mekanik alaşımlanmış W-ağ.%1 Ni-ağ. % x WB (x=0.5, 1.0, 2.0, 4.0 ve W-ağ. 1% Ni-ağ. %2 WB-ağ. %yLa2O3 (y=0.5, 1) toz ve sinter kompozitlerin mikroyapısal ve fiziksel karakterizasyonu
DENİZ KAVRARFabrication and characterization of a helicopter composite tail coneYüksek Lisans
Bir helikopter kompozit kuyruk konisi üretimi ve karakterizasyonu
NİL ÜNALDevelopment and characterization investigations of ceramic composites and hard magnets fabricated by powder injection moldingDoktora
Enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilmiş olan seramik kompozitlerin ve sert mıknatısların geliştirilmesi ve karakterizasyonu
ÖMER UTKU DEMİRKANDevelopment and characterization investigations of mechanically alloyed and activated sintered W-1WT% Ni matrix composites reinforced with TiB2 and La2O3 particlesYüksek Lisans
TiB2 ve La2O3 partikülleri ile güçlendirilmiş W ?%1 Ni (ağırlıkça) matriksli kompozitlerin mekanik alaşımlama ve aktive edilmiş sinterleme yöntemleriyle üretilmesi ve karakterizasyonu
CEREN DUTDİBİMekanik alaşımlama ve sinterleme süreçleriyle Al12Si-xSiC ve Al12Si-xB4C (x=ağırlıkça %5,%10 ve %15) kompozitlerin geliştirilmesi ve karakterizasyon çalışmalarıYüksek Lisans
Development and characterization investigations Al12Si-xSiC and Al12Si-xB4C (x=5 wt.%, 10 wt.% and 15 wt. %) composites via mechanical alloying and Sintering
SELİM COŞKUNSynthesis, development and characterization of some W-based compounds, composites and hybrid materialsDoktora
Volfram esaslı bileşiklerin, kompozitlerin ve de hibrid malzemelerin üretimi, geliştirilmesi ve karakterizasyonu
DEMET TATARStructural and thermal properties of some tellurite glassesDoktora
Bazı tellür esaslı camlarım yapısal ve termal özellikleri
DENİZ YILMAZThermal properties and microstructural characterization of non-doped and erbium doped binary GeO2-V2O5 glassesYüksek Lisans
Katkısız ve erbiyum katkılı ikili GeO2-V2O5 camlarının termal özellikleri ve mikroyapısal karakterizasyonu
HÜLYA KAFTELENProcessing-structure-properties of Al based TiC and ZrC particulate compositesDoktora
Al esaslı TiC ve ZrC partikül Takviyeli Kompozitlerin Proses Yapı ve Özellikleri
MİTHAT CEM ELBİZİMMicrostructural and thermal characterization studies of non-doped and erbium doped binary GeO2-PbF2 glassesYüksek Lisans
Katkısız ve erbiyum katkılı ikili GeO2?PbF2 camlarının mikroyapısal ve termal karakterizasyon çalışmaları
HAYRİ SEZERMathematical modeling of dislocation-fiber interactions in composite materialsYüksek Lisans
Kompozit malzemelerde dislokasyon-fiber etkileşmesinin matematiksel olarak modellenmesi
TOYGAN SÖNMEZCharacterization studies on zirconia partially stabilized with Y2O3 developed via high energy millingYüksek Lisans
Yüksek enerjili öğütme sistemleri ile üretilen Y2O3 ile kısmen stabilize zirkonyanın karakterizasyonu
ALPER EVİRGENSynthesis and characterization studies of 6b transition metal carbide reinforced al metal matrix composites developed via mechanical alloying and sinteringYüksek Lisans
Mekanik alaşımlama ve sinterleme yöntemleri ile 6b geçiş metali karbürleri pekiştiricili al metal matris kompozitlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu
AZİZ GENÇDevelopment and characterization investigations of mechanically alloyed and sintered W- TiC -Ni compositesYüksek Lisans
Mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilmiş W- TiC-Ni kompozitlerinin geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi
ELİF CAN ÖZGÜNMekanik alaşımlama yöntemiyle sentezlenen Al-TiC ve Al-Ti-C toz ve sinter kompozitlerin mikroyapısal ve fiziksel karakterizasyonuYüksek Lisans
Microstructural and physical characterization of Al-TiC and Al-Ti-C powder and sintered composites synthesized by mechanical alloying
AHMET UMUT SÖYLERMekanik alaşımlama yöntemleri ile üretilmiş Al-Fe tabanlı SiC ve Y2O3 pekiştiricili kompozitlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Development and characterization of Al-Fe based SiC and Y2O3 reinforced composites developed via mechanical alloying
TANSEL ENGİNÇeşitli TeO2 – NB2O5 camlarının termal, optik ve mikroyapısal özellikleriYüksek Lisans
Thermal, optical and microstructural properties of TeO2-Nb2O5 glasses
ZEYNEP KEÇELİCharacterization investigations of powder and sintered Al-SiC and Al-B4C composites developed via mechanical alloyingYüksek Lisans
Mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilmiş Al-SiC ve Al-B4C kompozitlerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonu
ALPER DOMBAYCIAlümina-spinel-zirkonya ile çimentosuz kendi kendine akabilen dökülebilir refrakter geliştirilmesiYüksek Lisans
Development of the zero-cement self-flow castable refractory based on alumina-spinel-zirconia
SELİM COŞKUNDevelopment and characterization investigations of mechanically alloyed W-SiC and W-SiC-Y2O3 compositesYüksek Lisans
Mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilmiş W-SiC ve W-SiC-Y2O3 kompozitlerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonu
NİL ÜNALThe effect of boron carbide addition on the structural and mechanical properties of tungsten matrix compositesYüksek Lisans
Bor karbür ilavesinin volfram matrisli kompozitlere yapısal ve mekaniksel etkileri
BURCU ÖZThermal, microstructural and optical characterization of TeO2-K2O glassesYüksek Lisans
TeO2-K2O camlarının termal, mikroyapısal ve optik karakterizasyonu
UTKU İNANFarklı sinterleme ve sıcaklıklarının %2 MnO ve %2 TiO2 katkılı alümina seramiğinin mikroyapısal ve fiziksel özelliklerine olan etkileriYüksek Lisans
Effects of different sintering temperatures on the microstructural and physical properties of an alumina veramic doped with 2 Wt.% MnO and 2 Wt.%
ERGÜN SUBAŞIMekanik alaşımlama yöntemiyle volfram esaslı toz malzemelerinin sentezlenmesi ve sinterlemeYüksek Lisans
Based on tungsten powder materials synthesis and sintering behaviour by using mechanical alloying process
CUMHUR EŞİNThermal, microstructural and optical characterisation of the TeO2-BaO glassesYüksek Lisans
TeO2-BaO camlarının termal, mikroyapısal ve optik karakterizasyonu
HATİCE DENİZ AKKAŞDevelopment of Si-O-C based ceramic matrix composites produced via pyrolysis of a polysiloxaneYüksek Lisans
Si-O-C esaslı seramik matriks kompozitlerin polisiloksanların piroliziyle üretilmesi
SERDAR BAYCIKGranüle yüksek fırın curuflarının karo sektöründe kullanılabilirliğinin araştırılmasıYüksek Lisans
The research of the utilization of granulated blast furnace slag for wall-tile industry
VOLKAN KALEM(1-x)TeO2-xGeO2 (x=0.10, 0.20, 0.30) camlarının ısısl analizi ve mikroyapısal incelemesiYüksek Lisans
Thermal analysis and microconstructural invetigation of (1-x)TeO2-xGeO2 (x=0.10, 0.20, 0.30) glasses
FİLİZ ALTINTeO2 – GeO2 – ZnO camlarının ısıl analizi ve mikroyapısal incelemesiYüksek Lisans
Thermal analysis and microconstructural investigation of TeO2 – GeO2 – ZnO glasses
HASAN GÖKHAN AYDEMİR(1-x) TeO2+x CdCl2 (x=0,15, 0,25, 0,30) camlarının optik özellikleri, termal ve yapısal incelemesiYüksek Lisans
Optic properties, thermal and structure analysis of (1-x) TeO2+x CdCl2 (x=0,15, 0,25, 0,30)
HASAN GÖKÇEDoğal hammaddelerden sentetik kordiyerit seramiklerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Development and characterization of synthetic cordierite ceramics from natural raw materials
PINAR TURANW-Ni-B ve W-Ni ağır alaşımlarının karşılaştırmalı sinterleme davranışlarıYüksek Lisans
The Comparative sintering behaviours of W-Ni-B and W-Ni heavy alloys
MERT CANARANMekanik alaşımlamanın volfram ağır alaşımlarının yüksek sıcaklık sinterleme davranışlarına olan etkilerinin incelenmesiYüksek Lisans
Investigations of mechanical alloying effect on high temperature sintering behaviors of tungsten heavy alloys
TANER LİLAGeleneksel döküm ve hızlı katılaştırma yöntemleri ile üretilen Al- 8Si -5.1Cu ve Al-20Si-5.1Cu alaşımlarının mikroyapısal karakterizasyonuYüksek Lisans
Microstructural characterization of ternary Al-8Si-5.1Cu and Al-20Si-5.1Cu alloys produced by convenional casting and rapid solidification techniques
BURAK ÖZKALBakır kaplanmış volfram tozlarının karşılaştırmalı sinterleme davranışlarıDoktora
Comparative sintering investigations of copper coated tungsten powders
İLKSEN COŞARAz alaşımlı karbon çeliği beton çubuklarının sürünme davranışları ve mikroyapısal karakterizasyonuYüksek Lisans
Creep behaviour and microstructural characterization of low-alloyed carbon steel reinforcing bars
ARDA GENÇMekanik alaşımlanmış intermetalik toz ve sinter Ti-47-5Al-3Cr alaşımının analitik elektron mikroskop ve x-ışınları teknikleri ile karakterizasyonuYüksek Lisans
Analytical election microscope and x-ray diffraction characterization of mechanically alloyd intermetallic Ti-47-5Al-3Cr powder and sinter
HÜDAİ KARAElementel W ve C tozlarından mekanik alaşımlama süreçleri sonucu geliştirilen WC-Co alaşımının mikroyapısal karakterizasyonuYüksek Lisans
ZİYA ASLANOĞLUDemir-karbon sisteminin mekanik alaşımlama tekniği ile üretim süreçlerinin incelenmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
The study and characterization of mechanical alloying of iron-carbon systems
BURAK ÖZKALVolgram ağır alaşımlarında başlangıç toz özelliklerinin sıvı gaz sinterlemesi yoluyla yoğunlaşma süreçlerine olan etkileriYüksek Lisans
Effects of initial powder characteristics on densificatıon processes via liquid-phase sintering in based heavy alloys
TUNCAY ŞULANToz metalurjisi yöntemleriyle geliştirilen 9OW7N;3Fe ağır alaşımlarının sıvı faz sinterlemesi süreçleriyle üretilmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Liquid phase sintering processes and characterization of 9OW-7N-3Fe heavy alloys developed by P/M methods
GÜNKUT ERNASToz metalurjisi yöntemleri ile üretilen çeşitli W-Ni-Fe ve W-Ni-Cu ağır alaşımların mikroyapısal ve fiziksel karekterizasyonuYüksek Lisans
Microstructural and physical characterization of various W-Ni-Fe and W-Ni-Cu heavy alloys manufactured via powder metallurgy methods
EBRU SARIOĞLUMekanik alaşımlama ile CoCrFeMnNi ve AgCoCrFeNi esaslı yüksek entropi alaşım tozlarının sentezlenmesi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Synthesization of CoCrFeMnNi and AgCoCrFeNi high entropy alloy powders via mechanical alloying and their characterization
MUSTAFA SEVDAROĞLUMotor soğutma sistemleri için ekstrüzyon yöntemiyle polifenilen sülfit (PPS) boru üretimi ve üretim parametrelerinin optimizasyonuYüksek Lisans
Production of polyphenylene sulfide (PPS) pipes by extrusion for engine cooling systems and optimization of process parameters
BESTE PAMUKOĞULLARIPartial replacement of epdm by devulcanized rubber in thermoplastic vulcanizates based on PP / EPDM: effect of devulcanized rubber, EPDM / PP ratio, and compatibilizerYüksek Lisans
PP / EPDM termoplastik vulkanizatlarda epdm’in devulkanize kauçuk ile kısmi yer değiştirmesi: Devulkanize kauçuk, EPDM / PP oranı ve uyumlaştırıcı etkisi
MÜJDE HOCAOĞLUMetal enjeksiyon kalıplama ile 316L paslanmaz çelik parça üretiminde proses parametrelerinin simülasyonu ve optimizasyonuYüksek Lisans
Optimization and simulation of process parameters in 316L stainless steel parts produced by metal injection molding
TUĞBA TEMELThermoelectric properties investigation of copper based chalcogenide and cobalt based skutterudite structuresYüksek Lisans
Bakır tabanlı kalkojenit ve kobalt tabanlı skutterudite yapılarının termoelektrik özelliklerinin incelenmesi
AYDIN ŞELTEOptimization of fragmentation behaviour of brittle phase in a ductile matrix during mechanical alloying for the production of nano composite powders and final productsDoktora
Mekanik alaşımlama sırasında gevrek fazın sünek matris içerisindeki ufalanma davranışlarının optimize edilmesi ve nano kompozit tozu nihai ürün üretimi
BURAK BAYRAMMetal enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilen 17-4 PH paslanmaz çeliklerde enjeksiyon parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü, mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisiYüksek Lisans
The effect of injection parameters on surface roughness, microstructure and mechanical properties of 17-4 PH stainless steel produced by metal injection molding method
TUĞÇE ÖNERHaloysit nanotüp dolgu malzemesi ile termoplastik ve termoplastik elastomer polimer matris kompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Preparation and characterization of halloysite filled thermoplastic and thermoplastic elastomer composite materials
RİFAT ONUR ÜLKÜSEVENFarklı karbür fazı içeren partikül takviyeli al matrisli kompozitlerin toz metalurjisi yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Production and characterization of various carbide particulate reinforced aluminium matrix composites produced by powder metallurgy method
ŞEYMA DUMANPüskürtmeli kurutma ve termal bozunma prosesleri ile ZnO esaslı partiküllerin ve kompozit yapıların sentezlenmesi ve karakterizasyonuDoktora
Characterization and synthesis of ZnO based particles and composite structures via spray drying and thermal decomposition processes
FULYA BAŞAK KUMKUMOĞLUComparative effects of Ni-Co addition and milling parameters on corrosion resistance behavior of W-Cu based P/M alloysYüksek Lisans
Nikel-kobalt ilavesi ve öğütme parametrelerinin toz metalurjisiyle üretilmiş tunsgten-bakır alaşımlarında korozyon direnci davranışına etkisinin karşılaştırmalı incelemesi
HÜSEYİN SADRİ İÇERANSI/AWS A5.1-91 E6013 rutil elektrodlarda SiO2 içeren farklı hammaddelerin örtü özelliklerine ve uygulama performansına etkisiYüksek Lisans
Effects of different SiO2 based raw materials on coating properties and operational behaviour of ANSI/AWS A5.1-91 E6013 rutile electrodes
ÖZGÜR YURTSEVERNi-Ti sistemindeki farklı bileşimlerin mekanik alaşımlama yöntemi ile toz halde sentezi ve sinter sonrası karakterizasyonuYüksek Lisans
Powder state synthesis of different compositions in Ni-Ti system via mechanical alloying and their characterization after sintering
AHMET UMUT SÖYLERFe-mn-si esaslı şekil bellek alaşımların ileri toz metalurjisi yöntemleri ile üretimiDoktora
Production of fe-mn-si based shape memory alloys via advanced powder metallurgy techniques
ESRA KASAPGİLStearik asitin demir tozunun mekanik alaşımlanması sürecine etkileriYüksek Lisans
The effects of stearic acid on mechanical alloying process of iron powder
CELAL AVCIOĞLUPüskürtmeli kurutma yöntemi ile PVA katkılı TiO2 tozlarının granülasyonu ve sinterlenmiş numunelerin karakterizasyonuYüksek Lisans
Optimization of processing parameters of TiO2 based ceramics by sprey drying
EMİN CANER NALBANTBigadiç kolemanit konsantrelerinin yapısal seramik üretiminde alüminaya katkısının incelenmesiYüksek Lisans
The investigation of the effect of colemanite addition on alumina in the production of structural ceramics
LEILA HAGHIGHIGHI POUDEHHigh energy milling and spray drying characteristics of MoO3, Cr2O3 and WO3 powdersYüksek Lisans
MoO3, Cr2O3 ve WO3 tozlarının yüksek enerjili öğütme ve püskürtmeli kurutma karakteristikleri
AYDIN ŞELTEMekanik alaşımlama yönteminin sızdırma tekniğiyle üretilen WC-Cu sisteminin yoğunlaşma davranışına etkileriYüksek Lisans
The effects of mechanical alloying method on densification of the WC-Cu system which is produced by infiltration technique
DUYGU YILMAZYüksek enerjili öğütme sistemleri ile YSZ (Itriya Stabilize Zirkonya) tozlarının sentezi ve polimer/YSZ sistemlerinin piroliz sonrası davranışlarının incelenmesiYüksek Lisans
Yttria stabilized zirconia powders synthesis via high energy ball milling and investigation of the after pyrolysis behaviour of polymer/yttria stabilized zirconia systems
SEZEN SEDA YAKARZnO tozunun yüksek enerjili öğütme davranışlarının incelenmesi ve bu tozlardan hareketle ZnO katkılı polimer kompozitlerin geliştirilmesiYüksek Lisans
Optimization of high energy milling behaviour of ZnO powders and development of polymer-ZnO composite structures
DİLAY PEŞTRELİMekanik alaşımlamanın WC-Co sert metal sisteminin sinterleme davranışı üzerine etkisiYüksek Lisans
Effect of mechanical alloying on the sintering behaviour of WC-Co hardmetal system
ŞEYMA DUMANPüskürtmeli kurutma tekniği ile ZnO-PVA tozlarının hazırlanması ve bu tozların yüksek sıcaklık davranışlarının etüdüYüksek Lisans
Preparation of ZnO-PVA composite powders with spray drying technique and study of high temperature behaviour of these powders
HATİCE KÜBRA YUMAKGİLYüksek enerjili öğütme sistemleriyle ince gümüş tozlarının üretimi ve enjeksiyon kalıplama yöntemiyle gümüş takviyeli polimer kompozit yapıların geliştirilmesiYüksek Lisans
Optimization of milling conditions for the production of fine silver powders and development of polymer-silver composite structures via injection molding using these powders
NİDA YILDIZ USLUSi-PVA ve Si-PVC kompozit tozlarının pirolizi ve karakterizasyonuYüksek Lisans
Pyrolysis and characterizations of silicon-PVA and silicon-PVC composite powders
TUĞBA UÇARSanatsal seramiklerin yapımında kullanılan çamura fiber katkısı sonucu ürün özelliklerinin incelenmesiYüksek Lisans
Investigation of the final properties for fiber added artistic wares
SİNA KAVAKSynthesis and characterization of high entropy metal carbide and boride ceramicsYüksek Lisans
Yüksek entropi metal karbür ve borür seramiklerinin üretimi ve karakterizasyonu
MUSTAFA BELLEKNd-Fe-B manyetik nanopartiküllerinin katı-halreaksiyonları ile üretimi, grafen tabakası ile kapsüllenmesi ve ilişkin karakterizasyon çalışmalarıYüksek Lisans
Production of nd-fe-b magnetic nanoparticles by solid- state reactions, encapsulation with graphene layer and related characterization studies
BERK ŞENYURTTungsten borür/tungsten karbür kompozit tozlarının tungsten oksit ve yerli bor oksit hammaddelerinden katı hal sentezleme yöntemi ile üretimiYüksek Lisans
Synthesis of tungsten carbide-tungsten boride composite powders from tungsten oxide and native boron oxide sources via solid state synthesis methods